عمودی قبل از میلاد به متر

هزاره اول قبل از میلاد ... در اندازه تقریبی ۱۵٭۲۰ سانتی متر ساخته شده از ... كه خود از (Keramon) به ...

دریافت قیمت

وی در سال ۴۸۶ پیش از میلاد در سن ۳۵ سالگی به ... ای عمودی کنده‌اند که ... ایران قبل از ...

دریافت قیمت

معـماری ایرانی به شـش قـرن قـبل از میلاد ... در قـرن چهـارم قـبل از مـیـلاد ... عمودی از ...

دریافت قیمت

(در سایر خطوط ۱۴۰ متر و در خطوط ۳ و ۴ مترو، ۱۵۸ متر) و به همین ... قبل از رسیدن ... میلاد • میدان ...

دریافت قیمت

... است که قدمت آن به بیش از ۶ هزار سال قبل از میلاد ... را دیواری به قطر 3 متر و ارتفاع 7 متر ...

دریافت قیمت

این بنا در 247 الی 304 قبل از میلاد به ... ارتفاع این مجسمه حدود 40 متر بود که به سال 280 قبل از ...

دریافت قیمت

... است که به فاصله پانصد متر از ... به چهار قرن قبل از میلاد ... قبل از میلاد ...

دریافت قیمت

هزاره اول قبل از میلاد ... در اندازه تقریبی ۱۵٭۲۰ سانتی متر ساخته شده از ... كه خود از (Keramon) به ...

دریافت قیمت

... شـشم قـبل از میـلاد ... بصورتی عمودی از ... است به قرن 13 قـبل از میلاد ...

دریافت قیمت

در قـرن چهـارم قـبل از مـیـلاد مسیح ... عمودی از ... است به قرن 13 قـبل از میلاد ...

دریافت قیمت

ساختن این تندیس ۱۲ سال طول کشید و در سال ۲۸۲ قبل از میلاد به ... خرابه برج به ۱۶ متر می ...

دریافت قیمت

در قـرن چهـارم قـبل از مـیـلاد مسیح ... عمودی از ... است به قرن 13 قـبل از میلاد ...

دریافت قیمت

... هزارها متر به طول می ... هزاره دوم قبل از میلاد مسیح ... چندین چاه عمودی که مجرا یا ...

دریافت قیمت

... ۳۱۵ متر از آن مربوط به ... عمودی به ارتفاع بیش از ... به دویست و ده سال قبل از ...

دریافت قیمت

در قـرن چهـارم قـبل از مـیـلاد ... عمودی از ... است به قرن ۱۳ قـبل از میلاد ...

دریافت قیمت

... تا ۳۰۰ متر می‌رسد و از سال ۱۳۵۶ ... ملات به طور عمودی نیز در ... قبل از میلاد) ...

دریافت قیمت

در قـرن چهـارم قـبل از مـیـلاد مسیح ... عمودی از ... است به قرن 13 قـبل از میلاد ...

دریافت قیمت

معـماری ایرانی به شـش قـرن قـبل از میلاد ... در قـرن چهـارم قـبل از مـیـلاد ... عمودی از ...

دریافت قیمت

در قـرن چهـارم قـبل از مـیـلاد مسیح ... عمودی از ... است به قرن 13 قـبل از میلاد ...

دریافت قیمت

... (هزاره اول قبل از میلاد) به ... کف اطاق مقبره سه قبر به عمق ۵۰ سانتی متر کنده شده است که ...

دریافت قیمت