فهرست کارگران کارخانه برنامه مسکن

حق بن کارگران از تاریخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۲ از مبلغ ... حق مسکن یک ماه ... برای دریافت فهرست رشته هاي ...

دریافت قیمت

اعتراض کارگران کارخانه ... اصلاح تبصره ۳۳ برنامه ... با افزایش حق مسکن کارگران;

دریافت قیمت

• رئیس اداره میزبان اعضای هیأت مدیره تعاونی مسکن ... از برنامه ... دی و کارخانه‌های ...

دریافت قیمت

... سمت چپ بعد از مسکن ... فروش املاک کارخانه ... فهرست مشاوران املاک ...

دریافت قیمت

در پی کشته شدن کارگران کارخانه ایران خودرو، برخی از ... فهرست موضوعی ... جدول برنامه های ...

دریافت قیمت

... اتحادیه های مسکن برای برنامه ریزی نحوه ... محل کارخانه شرکت های خونه ... مسکن کارگران

دریافت قیمت

• هیئت اجرایی که با تشکیل جلسات مستمر و تخصصی برنامه ریزی ... تامین مسکن کارگران ... فهرست ...

دریافت قیمت

فهرست اجمالی ... و برنامه ریزی با ... عامل اتحادیه های مسکن کارگران ، مهر ...

دریافت قیمت

به استناد ماده 23 قانون برنامه ... شده در فهرست پیوست 2در ... غیر از کارخانه های تولید ...

دریافت قیمت

... در هر هفته برای کارگران غیر ماهر کارخانه در ... مسکن و مواد ... یک برنامه تمام ...

دریافت قیمت

برنامه ریزی ... برآوردن تقاضای مشتریان کارخانه ... به کارگران تازه استخدام در ...

دریافت قیمت

ادامه اعتراض فازهای 22 و 24 عسلویه، تجمع کارگران کارخانه دیار ... برنامه ششم توسعه ... مسکن این ...

دریافت قیمت

... صنفی کارگران معترض در کارخانه های ... کارگران ایران" برنامه ... کنار فهرست ...

دریافت قیمت

49-تصویب نامه راجع به افزایش حق مسکن کارگران ... 64-قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و ...

دریافت قیمت

... صنعتی و دفاتر کارخانه ... برنامه ریزی و اعمال ... مورد به سر کارگران و سرپرست و ...

دریافت قیمت

کارگر با دریافت ۲۰٪ سود کارخانه خود صاحب سهام کارگران کارخانه ... و مسکن نیز ... برنامه ای در ...

دریافت قیمت

مدیر کل برنامه‌ریزی و توسعه ... حذف ۸۰ هزار واحد از فهرست پروژه‌های مسکن مهر ... کارگران ...

دریافت قیمت

بانک رفاه کارگران ... برنامه هسته‌ای ... فهرست بانک‌ها ...

دریافت قیمت

اداره امور فرهنگی و ورزشی کارگران: ... مسکن (بجزمهر) ... در برنامه های دهۀ فجر دوستان ...

دریافت قیمت

مصرف کارگران کارخانه قند ... مسکن کارگران کارخانه شیشه ... برنامه سازان ...

دریافت قیمت