لهشدگی پیاز صنعتی

... تغییر شکل یا لهشدگی می شوند ... کردن پیاز، الوارکشی و برای شستن پشم (استفاده صنعتی ...

دریافت قیمت

doustali.mihanblog

دریافت قیمت