بوته در می تواند

در ارتفاع 400 تا 800 متری از سطح دریا می تواند ... تشکیل می شود. در آبان و آذر بوته ها را ...

دریافت قیمت

بوته ها در تمام ... این گیاه در خاکهای اسیدی، قلیایی وخنثی رشد می کند. در سایه نمی تواند ...

دریافت قیمت

این سرایت می تواند در هر مرحله از ... خاک گلخانه ها می باشد لذا می تواند بوته های گوجه ...

دریافت قیمت

آلودگی می تواند در پی یک دوره 2 ساعته ... در هنگامی که خیار در روی بوته ها مشاهده می شود ...

دریافت قیمت

۶- دنده گردن: دنده‌های کوچکی است که در یک درصد از انسانها مشاهده می‌شود و می‌تواند باعث مشکلات عصبی یا سرخرگی شود. این دنده‌ها باقیمانده عصر ... Read More

دریافت قیمت

این گفتار منحصراً به تهیه و کاربردهای بوته چای «Camellia sinesis» می ... این ترکیب می‌تواند در سطوح ...

دریافت قیمت

در بوته خیار تا زمانی که ارتفاع گیاه به ۳۰ سانتی متر نرسیده ... بذر می تواند با ...

دریافت قیمت

سبب پوسیدگی نوک ریشه شده ایجاد پژمردگی و در نهایت سبب مرگ بوته می شود در ... واسطه می تواند در ...

دریافت قیمت

پرورش توت فرنگی کار ساده ایست و هر کسی می تواند آن ... بهتر است در هر گلدان تنها یک بوته ...

دریافت قیمت

... منتقل کنیم.بدین منظور حفره هایی که با فاصله معین و بر اساس تراکم بوته در ... می تواند به ...

دریافت قیمت

... دو جی دوازده می‌تواند حفاظت در مقابل فر‌آیند ... در روی بوته های توتون عمده ...

دریافت قیمت

حق حبس چیست؟ آیا زوجه می‌تواند در این مورد حکم جلب زوج را از دادگاه بگیرد؟

دریافت قیمت

The Academy of Science of Afghanistan announced to collect the book “Atlas Ethnography of Non-Pushton ethnics” which erupted rage among the Hazara people after it was published. A member of… Read More

دریافت قیمت

میوه ها ریز و به تعداد زیادتری در هر بوته تولید می ... متری از سطح دریا می تواند رشد مناسبی ...

دریافت قیمت

... ای تیره در می ایند.بوته های کاملا ... کودهای پتاسه می تواند در کیفیت و مزه ...

دریافت قیمت

هر بوته توت فرنگی می‌تواند ... پس از برداشت میوه‌ها، کاه یا پوشال‌های ریخته شده در پای بوته ...

دریافت قیمت

کوره القائی دستگاهی است الکتریکی که می‌تواند با عامل ... با شعاع بوته در حالت نو می‌توان ...

دریافت قیمت

... سبب مرگ بوته می شود در اراضی که برای ... گیاهی و یا در خاک می تواند تا مدتها ...

دریافت قیمت

زمان کشت در بهره برداری محصول تاثير مستقيم داشته و باعث بالا رفتن روحيه کار و تلاش می گردد.

دریافت قیمت

150-120 هزار بوته در هکتار می ... اگر هدف تولید خیار برای خیار شور باشد می تواند تراکم زیاد ...

دریافت قیمت

عمل به نکات زیر تا حد زیادی می تواند در ... به دلیل ماده گل بودن این ارقام راندمان در بوته ...

دریافت قیمت

بوته خیار را می توان در گلخانه ... ولی در کشت زمستانه و خاک سبک این تراکم می تواند کمی بیشتر ...

دریافت قیمت